Informasjon om AS

18.06.2012 av andreas


Hva er AS?

Anerkjent og vanligst

AS er den mest anerkjente selskapsformen i Norge og det finnes i dag mer enn 200 000 som har valgt denne organisasjonsformen, og over 45% av alle norske virksomheter drives som AS- og tallet er økende. 

AS er den selskapsformen  med de fleste fordeler:

  • Du får det beste skatteregime, ansvarsbegrensning og trygderettigheter med at du kan ansette deg selv når du starter AS.

Fra 2012 trenger du kun 30 000 kroner i aksjekapital. Disse pengene kan du også bruke til å betale registreringsavgiftene (Bizup og Brønnøysundregistrene).   Etter at regjeringen valgte å redusere aksjekapitalen ifra 100 000 til 30 000 har det aldri vært mer populært å starte AS. Den enkleste og raskeste måten å starte AS på er å legge inn en bestilling her nå. 

 Navneregler på AS

Et firmanavn på et Aksjeselskap (AS) må ikke være identisk eller for likt et allerede registrert foretaksnavn, såfremt det ikke foreligger samtykke fra vedkommende rettighetshaver. Et foretaksnavn må som minimum bestå av en sammenstilling av tre bokstaver fra det norske alfabet og inneholde ordet AS. 

Navn på land, fylker eller kommuner kan ikke nyttes som foretaksnavn. F.eks Oslo Rørlegger AS går fint, men ikke kun Oslo AS. Et firmanavn kan heller ikke skape forargelse, eller være forvekslende likt et annet firmanavn som allerede er registrert. For eksempel kan man ikke starte Stadoil, med mindre man har skriftlig samtykke ifra Statoil at det er i orden.    

Følgende bokstaver, tall og tegn vil bli godtatt brukt i foretaksnavn og registrert:

  • Norske bokstaver: A-Å.

  • Mellomrom.

  • Ortografiske tegn: komma, punktum, utropstegn, spørsmålstegn, bindestrek, kolon, semikolon, skråstrek, apostrof, parenteser (dvs. ‘(‘ og ‘)’ ), paragraf og &-tegnet.

  • Matematiske tegn: Sifrene fra 0 til 9, pluss-, minus-, gange-, divisjons-, likhets- og prosenttegnet.

  • Bokstaver med aksenter og tødler.

  • Med aksenter: À, Á, Â, È, É, Ê, Ì, Í, Î, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, Ý.

  • Med tødler: Ä, Ë, Ï, Ö, Ü.

Hvis man benytter andre bokstaver eller tegn enn det som er listet opp her, vil registrering bli nektet og man får meldingen i retur.

 

Aksjonærer, en eller flere eiere.

Det kan være ubegrenset antall aksjonærer i et AS. På den måten kan du sammen med andre finansiere starten av ditt firma ved å gi dem aksjer.  Alle privatpersoner og firma foruten enkeltpersonsforetak kan være aksjonærer av et AS.

 

 

 

 

Ansett deg selv og få trygderettigheter

Ansett deg selv gjennom et AS og få trygderettigheter i likhet med det vanlige arbeidstakere får, noe man ellers ikke får om man driver firmaet som et enkeltmannsforetak.  Dette er grunnen til at vi anbefaler å starte AS eller NUF framfor enkeltmannsforetak nærmest utelukkende til alle vi er i kontakt med angående etablering av firma. Det kan fort bli en meget dyr erfaring om man valgte feil organisasjonsform som går ut over privatøkonomien senere. Det er mulig senere å konvertere firmaet ifra NUF til AS. 

 

 

 

 

Styre og daglig leder 

Bizup sjekker alle bestillingene manuelt og kvalitetsikrer at alt er i tråd med aksjeloven, hvis noe er ulovlig eller uklart retter vi kostnadsfritt dette. Derfor du helt trygg når du legger inn en bestilling hos oss. Man trenger et styre og daglig leder som er bosatt i Eøs-område og som har D-nr. Hvis man ikke har D-nr kan BiZ-UP være behjelpelig med å anskaffe dette etter du har bestilt AS hos oss.  Altså kan både utenlandske og norske statsborgere bosatt i andre land i EØS-område sitte i et styre av et AS selskap. Alle styremedlemmer, samt daglig leder må myndig etter norsk lov.

Selskapets skal ha et styre bestående av fra 1-5 medlemmer hvorav stiftelsesmøte velger styrelder. Hvis det velges ett eller to styremedlemmer må det velges minst ett varamedlem.  Altså styre kan bestå av så lite som en styreleder og ett varamedlem. Daglig leder og styretsleder kan være samme person i et AS.

 

Ikke personlig ansvarlig 

I et AS er ikke eierne i utgangspunktet personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser. Et AS blir betraktet som en egen juridisk person, slik at hvis det skjer noe galt så går ikke dette ut over deg personlig. I enkeltpersonsforetak har man ikke denne beskyttelsen og din privatøkonomi kan bli dermed dratt inn dersom virksomheten får problemer. 

 

Revisorplikt

Regjeringen har fjernet revisorplikten på de minste AS selskapene. Men du trenger fortsatt revisor til å godkjenne åpningsbalansen når man starter AS. Dette er selvsagt inkludert når du starter AS via bizup.no.  Du er pålagt å ha revisor hvis du har en balanse på mer enn 20 millioner, en omsetning på mer enn 5 millioner eller sysselsetter for mer enn 10 årsverk i din virksomhet. Når du starter AS hos BiZ-UP inkluderer det papirene du trenger for å sikre revisorfritak for deg når du etablerer AS via oss. Ønsker du å beholde revisor ved oppstarttidspunkt eller senere er dette uproblematisk å få til.  

 

 

 

Regnskap

Regnskap kan du føre selv, eller du kan benytte autorisert regnskapsfører.  Som regel er det rimeligst å velge en regnskapsfører i området du holder til. BiZ-UP hjelper deg gjerne med å velge riktig regnskapsfører i ditt distrikt. Vi sender deg også gjerne tips om de beste regnskapsprogrammene, slik at du enkelt kan føre regnskapet selv. Skatteetaten tilbyr gratis kurs over hele landet for å føre regnskap selv. 

 

Norsk adresse- Besøksadresse?

Når du starter AS må du oppføre en operativ fysisk adresse i Norge som representerer selskapet i offentlige registre. Dette kan ikke være en postboks.

BiZ-UP tilbyr leie av en profesjonell adresse sentralt  på Oslos bedre vestkant. Posten får du enkelt tilsendt hjem eller til en postboks nær deg. Du kan bare skrive inn bizup i bestillingskjemaet på adresse når du bestiller AS hos oss hvis du ønsker dette. 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer er stengt.