STARTE AS bestillingsskjema

 

Her kan du Starte AS på 1-2-3, Enklere blir det ikke! 

SPESIALPRIS AKKURAT NÅ! Kun 599+mva,- som inkluderer alt! 

 

 

 

Alle ordrer blir kontrollert manuelt av en bedriftsrådgiver, hvis noe mangler eller virker ulogisk tar vi kostnadsfritt kontakt med dere og får endret dette.  Finner du en billigere leverandør innen en uke etter bestilling gir vi deg mellomlegget tilbake. Det er bare å fylle ut skjemaet under, så enkelt er det å registrere AS hos BiZUP.no og vi tar ikke ekstra betalt for å gjøre små endringer etter du har fylt ut skjemaet. 

 

Steg 1: Kontaktinfo

Vedkommende er vår kontakt person hvis noe er uklart, juridisk ansvarlig for avtalen og den e-post adressen vi sender dokumentene til.

Navn
Mobil
Epost

Steg 2: Selskapets navn

Må bestå av minimum tre bokstaver, kan ikke være tatt før eller være navn på kommuner, land.

Selskapets navn Sjekk navn i Brønnøysundregistrene
Firmaets postadresse:
Postadresse
Postnummer og sted
 
Er firmaets postadresse en postboksadresse?         

Steg 3: Selskapets formål

Gi en så nøyaktig beskrivelse som mulig, eksempelvis transport, konsulenttjenester, helsetjenester blir ikke godtatt da det dekker for bredt, de må spesifiseres ytterligere. Skal firmaet drive med flere ting, sepsiser det etter størrelsesorden av forventet omsetning.

Selskapets formål

Steg 4: Aksjonærer

Minst en aksjonær må være fyllt inn.


Steg 5: Aksjekapital, aksjonærer

Minst en aksjonær må være fyllt inn.

Aksjekapital Min. 30 000
 
Aksjonær(er) Antall aksjer (eierskap)
 
Antall aksjer
Aksjens verdi per stykk

Steg 6: Styre

Selskapets skal ha et styre bestående av 1-5 medlemmer hvorav generalforsamlingen velger styreleder. Hvis det velges ett eller to styremedlemmer velges det minst ett varamedlem. Altså styre kan bestå av så lite som en styreleder og ett varamedlem. Hver person kan kun ha en rolle her og må være over 18 å og være en fysisk person, en bedrift får ikke.


Steg 7: Daglig leder

Holder og kun skrive inn fullt navn og rolle hvis vedkommende alt er lagt til som aksjonær. Daglig leder må være 18 år eller eldre

Fullt navn
Personnr/D-nr.
Folkereg. adresse
Postnummer og sted
Epost
Mobil
Nasjonalitet
Land

Steg 8: Signaturret

En av tingene må være krysset av.

Styret i felleskap Styrets leder og nestleder hver for seg
Styrets medlemmer hver for seg Styrets leder og ett styremedlem i felleskap
To styremedlemmer i felleskap Daglig leder alene
Styrets leder alene Daglig leder og styrets leder i felleskap

Steg 9:

 

Jeg bekrefter avtalevilkårene

Personlig kode
Avtalenr.:

Steg 10: Betaling

Betalingsmetode