NUF bestillingsskjema

Her bestiller du ditt nye NUF firma!

Kun 1 399,-
eller 299 per mnd i 12 mnd (forutsetter kortbetaling)

 (pris eksl. mva.)

Ingen skjulte kostnader og inkludert vedlikehold de 12 første mnd. 

Steg 1: Kontaktinfo

Vedkommende er vår kontakt person hvis noe er uklart, juridisk ansvarlig for avtalen og den e-post adressen vi sender dokumentene til.

Navn
Mobil
Epost

Steg 2: Selskapets navn

Må bestå av minimum tre bokstaver, kan ikke være tatt før eller være navn på kommuner, land.

Selskapets navn Sjekk navn i Brønnøysundregistrene
Firmaets postadresse:
Postadresse
Postnummer og sted
 
Er firmaets postadresse en postboksadresse?         

Steg 3: Selskapets formål

Gi en så nøyaktig beskrivelse som mulig, eksempelvis transport, konsulenttjenester, helsetjenester blir ikke godtatt da det dekker for bredt, de må spesifiseres ytterligere. Skal firmaet drive med flere ting, sepsiser det etter størrelsesorden av forventet omsetning.

Selskapets formål

Steg 4: Aksjonærer

Minst en aksjonær må være fyllt inn.


Steg 5: Aksjekapital, aksjonærer

Minst en aksjonær må være fylt ut. Vi anbefaler 100 aksjer

 
Aksjonær(er) Antall aksjer (eierskap)
 
Antall aksjer
Aksjens verdi per stykk 1£ tilsvarer rundt 10 norske kroner
Aksjekapital

Steg 6: Styre

Selskapets kan ha et styre bestående av 1-5 medlemmer hvorav generalforsamlingen velger styreleder. Hvis det velges ett eller to styremedlemmer velges det minst ett varamedlem. Det er ikke behov for da alle aksjonærer blir automatisk representert i det engelske styret, som igjen kan ta alle beslutninger på vegne av foretaket i Norge.


Steg 7: Daglig leder

Holder og kun skrive inn fullt navn og rolle hvis vedkommende alt er lagt til som aksjonær. Daglig leder må være 18 år.

Fullt navn
Personnr/D-nr.
Folkereg. adresse
Postnummer og sted
Epost
Mobil
Nasjonalitet
Land

Steg 8: Signaturret

En av tingene må være krysset av.

Styret i felleskap Styrets leder og nestleder hver for seg
Styrets medlemmer hver for seg Styrets leder og ett styremedlem i felleskap
To styremedlemmer i felleskap Daglig leder alene
Styrets leder alene Daglig leder og styrets leder i felleskap

Steg 9:

 

Jeg bekrefter avtalevilkårene

Personlig kode
Avtalenr.:

Steg 10: Betaling

Betalingsmetode
Betalingsperiode